Thursday, 11 January 2018

Hanuman Chalisa in Telugu


Hanuman Chalisa in Telugu:  

తెలుగులో హనుమాన్ చాలిసా
Telugulō hanumān cālisā


  మేము మీ కోసం పూర్తి హనుమాన్ చాలిసాను ఇక్కడ తీసుకువచ్చాము. హనుమాన్ చాలిసా అంటే ఏమిటి? హనుమాన్ చాలిసా యొక్క పాఠం మనకు Q చేస్తారా? అలాంటి ప్రశ్నలు మీ గుండె మరియు మనస్సులో రావాలి. మేము Q లో పని చేస్తున్న పని గురించి తెలుసుకోవకూడదు. ఈ పని ఏమిటి మరియు అది నెరవేర్చడానికి ఏ ప్రయోజనం లేదు, మేము ఆ పని చేయకపోతే ఇది మంచిది. హనుమాన్ చలిసా హనుమంతునిని అడిగితే నీకు తెలుసు.
Mēmu mī kōsaṁ pūrti hanumān cālisānu ikkaḍa tīsukuvaccāmu. Hanumān cālisā aṇṭē ēmiṭi? Hanumān cālisā yokka pāṭhaṁ manaku Q cēstārā? Alāṇṭi praśnalu mī guṇḍe mariyu manas'sulō rāvāli. Mēmu Q lō pani cēstunna pani gurin̄ci telusukōvakūḍadu. Ī pani ēmiṭi mariyu adi neravērcaḍāniki ē prayōjanaṁ lēdu, mēmu ā pani cēyakapōtē idi man̄cidi. Hanumān calisā hanumantunini aḍigitē nīku telusu.

హనుమాన్ చాలియ అంటే హనుమాన్ జీ వచనం నలభై (40) సార్లు. హనుమంతుని విగ్రహం ముందు ఒక వ్యక్తి ఉదయం 40 సార్లు ఈ పాఠాన్ని చదివి వినిపించినట్లయితే, అతని కోరికలు నెరవేరతాయి. హనుమాన్ కోట ప్రధానంగా మంగళవారాలు మరియు శనివారాలలో జరుగుతుంది. మీరు శాంతి మరియు మనస్సు యొక్క శాంతి మరియు హౌస్ యొక్క ఉంచాలని, అప్పుడు మీరు హనుమాన్ Chalisa చదివి ఉండాలి.
Hanumān cāliya aṇṭē hanumān jī vacanaṁ nalabhai (40) sārlu. Hanumantuni vigrahaṁ mundu oka vyakti udayaṁ 40 sārlu ī pāṭhānni cadivi vinipin̄cinaṭlayitē, atani kōrikalu neravēratāyi. Hanumān kōṭa pradhānaṅgā maṅgaḷavārālu mariyu śanivārālalō jarugutundi. Mīru śānti mariyu manas'su yokka śānti mariyu haus yokka un̄cālani, appuḍu mīru hanumān Chalisa cadivi uṇḍāli.Hanuman Chalisa Telugu    

తెలుగులో హనుమాన్ చాలిసా

Telugulō hanumān cālisā


..దీని ..

శ్రీ గురు చరణ్ సరోజ్ రాజ్ నిజ్ మను ముకురు దిద్దుబాటు

బర్నో రఘుబార్ బిమల్ జుసు జే దైకు పండు రాయ్ ..ఇగ్నోరెంట్ తను జనకీ సుమరోన్ పవన్ కుమార్

బాల్-బుద్ధ బీద దేహు మోహిని హరు ఖాలిస్ బికర్ ..
..Dīni..

Śrī guru caraṇ sarōj rāj nij manu mukuru diddubāṭu

barnō raghubār bimal jusu jē daiku paṇḍu rāy..Ignōreṇṭ tanu janakī sumarōn pavan kumār

bāl-bud'dha bīda dēhu mōhini haru khālis bikar..

..చూపై ..జై హనుమాన్ జ్ఞాన్ గునసాగర్

జై కాపిస్ టిహున్ జానపదం .. 1.రామ్ దుసాత్ అతులిట్ బాల్ ధామా

అజ్నినీ కొడుకు పవనాసుట్ నమా .2.మహాబీర్ బిక్రమ్ బజరంగి

కుమ్మ నివార్ సుమాతి K. సేజ్ .3.కంచన్ బారన్ బిరజ్ సుబెసా

కానన్ కుండల్ కున్నిత కేసా 4.హ్యాండ్ బజ్రా మరియు జెండా బజాయి

కోండ్ మంగ్జ్ జనేయు సాజై 5 ..శంకర్ సువాన్ కేసరినానందన్.

షార్ప్ ప్రతాప్ మహాజన్ బంనానా 6.బీదయన్ గుని అట్చాతుర్

రామ్ కజ్ కరీబాయి కి తతరు .. 7 ..లార్డ్ రిషి

రామ్ లఖన్, సీతా మ్యాన్ BUSIA.8.
..Cūpai..Jai hanumān jñān gunasāgar

jai kāpis ṭihun jānapadaṁ.. 1.Rām dusāt atuliṭ bāl dhāmā

ajninī koḍuku pavanāsuṭ namā.2.Mahābīr bikram bajaraṅgi

kum'ma nivār sumāti K. Sēj.3.Kan̄can bāran biraj subesā

kānan kuṇḍal kunnita kēsā 4.Hyāṇḍ bajrā mariyu jeṇḍā bajāyi

kōṇḍ maṅgj janēyu sājai 5..Śaṅkar suvān kēsarinānandan.

Ṣārp pratāp mahājan bannānā 6.Bīdayan guni aṭcātur

rām kaj karībāyi ki tataru.. 7..Lārḍ riṣi

rām lakhan, sītā myān BUSIA.8.


చూపించు

ప్రేమలో ఉండండి.భీం భో బెరురా అసుర షోహారే

రాంచంద్ర యొక్క కజ్ సంగెరె .. 10 ..లియా సంజీవన్ లఖన్ జియాయయే

శ్రీఘుబ్బిర్ హరీషి ఉర్ లి 1.1.రెగ్యుపతి చాలా గర్వించలేదు

మీరు ప్రియమైన సోదరుడు భారతహి సోదరుడు.సహస్ బాదాన్ తుమారే జాస్ గావాయి

శ్రీ శ్రీపతి కంత్ లఘివై.సన్ గ్లాసెస్ బ్రహ్మాది మునిసా

నారా సరాద్తో అహిసా ... 14.ఇది ఎక్కడ జామ్ కుబేర్ దిగ్పల్

ఎక్కడ కాబి కోబిడ్ చెప్పవచ్చు?ప్రియమైన కింహా ధన్యవాదాలు

రామ్ మలేయ్ రాజ్ పాడ్ దీన .16
Cūpin̄cu

prēmalō uṇḍaṇḍi.Bhīṁ bhō berurā asura ṣōhārē

rān̄candra yokka kaj saṅgere.. 10..Liyā san̄jīvan lakhan jiyāyayē

śrīghubbir harīṣi ur li 1.1.Regyupati cālā garvin̄calēdu

mīru priyamaina sōdaruḍu bhāratahi sōdaruḍu.Sahas bādān tumārē jās gāvāyi

śrī śrīpati kant laghivai.San glāses brahmādi munisā

nārā sarādtō ahisā... 14.Idi ekkaḍa jām kubēr digpal

ekkaḍa kābi kōbiḍ ceppavaccu?Priyamaina kinhā dhan'yavādālu

rām malēy rāj pāḍ dīna.16


తుమ్హిరో మంత్రం బీహీషన్ పరిగణించారు

ప్రపంచానికి లంకేశ్వర వీడ్కోలు .. 17భజనపై జంగ్ సాహ్రా

లిలో తహి మధుర్ పండు జన్జు .. 18 ..లార్డ్ రింగో మెలిల్లా

జ్యోతిష్యం ఆశ్చర్యం లేదు.అద్భుతం కాజ్ జగత్ కే జైట్

సాధారణ దయ మీదే అవుతుంది.రామ్ దురారే మీరు రక్షించేలా ఉంచండి.

నాకు ఏమీ తెలియదు.అన్ని ఆనందం మీదే

మీరు ఆశ్చర్యానికి భయపడరు.మీరు ఫాస్ట్ ఫుడ్

ముగ్గురు వ్యక్తులు అవును చెప్పారు.దెయ్యం పిచ్ సమీపంలో లేదు.

మహాబీర్ పేరు సన్ గా ఉన్నప్పుడు.
Tumhirō mantraṁ bīhīṣan parigaṇin̄cāru

prapan̄cāniki laṅkēśvara vīḍkōlu.. 17Bhajanapai jaṅg sāhrā

lilō tahi madhur paṇḍu janju.. 18..Lārḍ riṅgō melillā

jyōtiṣyaṁ āścaryaṁ lēdu.Adbhutaṁ kāj jagat kē jaiṭ

sādhāraṇa daya mīdē avutundi.Rām durārē mīru rakṣin̄cēlā un̄caṇḍi.

Nāku ēmī teliyadu.Anni ānandaṁ mīdē

mīru āścaryāniki bhayapaḍaru.Mīru phāsṭ phuḍ

mugguru vyaktulu avunu ceppāru.Deyyaṁ pic samīpanlō lēdu.

Mahābīr pēru san gā unnappuḍu.నాసాయి వ్యాధి అన్ని విషపూరితమైనది

జపాట్ నిరంతరం హనుమత్ బెరా 25. ..హనుమాన్ రుక్సే సంక్షోభం

మాన్ సేవాక్ బచన్ ధ్యానా జో లావా 26 ..రామ్ సన్సేటిక్ రాజు అన్ని వద్ద.

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా? ..మరియు ఎవరైతే అతడ్ని లావై

సాయి అమిత్ పండును కాపాడుతుంది.నాలుగు జగ్గులు మీదే

ప్రశీఢ జగత్ ఉజియారా ... 29.మీరు సెయింట్స్ సెయింట్స్ యొక్క సంరక్షకులు

అసుర్ నికంధన్ రామ్ దులేర్.30 ..ఆస్స్ట్ సిద్దీ తొమ్మిది ఫండ్కు దాత

బార్ డీన్ జానకి మాటాగా 31.మీ పాచికలు కెమిస్ట్రీ RAM

ఎల్లప్పుడూ రీగల్ దస్సా.
Nāsāyi vyādhi anni viṣapūritamainadi

japāṭ nirantaraṁ hanumat berā 25. ..Hanumān ruksē saṅkṣōbhaṁ

mān sēvāk bacan dhyānā jō lāvā 26..Rām sansēṭik rāju anni vadda.

Mīru ikkaḍa unnārā? ..Mariyu evaraitē ataḍni lāvai

sāyi amit paṇḍunu kāpāḍutundi.Nālugu jaggulu mīdē

praśīḍha jagat ujiyārā... 29.Mīru seyiṇṭs seyiṇṭs yokka sanrakṣakulu

asur nikandhan rām dulēr.30..Ās'sṭ siddī tom'midi phaṇḍku dāta

bār ḍīn jānaki māṭāgā 31.Mī pācikalu kemisṭrī RAM

ellappuḍū rīgal das'sā.మీ శ్లోకం రామ్కు చెల్లిస్తుంది.

జానం జన్మ బరవైయ బాధపడటం.ముగింపు సమయం రఘుబార్ పూర్స్

జన్మను హరిబాఖతా అని పిలుస్తారు.మరియు దేవుడు పట్టించుకోలేదు

హనుమత్ సే సార్బ్ సుకే కరీ.35 ..సంక్షోభం కటాయి మైటా సాబ్ పీరా

జో సుమిరై హనుమత్ బల్బిర్య.36 ..జై జై జై హనుమాన్ గోసాయ్

దయచేసి, దయచేసి, గురుదేవ్ లాంటిది.సాట్ బార్ ను చదవగల ఎవరైనా.

బాండి మహీ సుఖోయి హోయిను వేగవంతం చేశారు .. 38 ..ఈ హనుమాన్ చలిసాను ఎవరు చదివారు?

అవును సిద్హహి సఖి గౌరిసా.39 ..తులసిదాస్ ఎల్లప్పుడూ హరి చెరా

కీజ్ నాథ్ హార్ట్ మహాదేరా .40 ..
Mī ślōkaṁ rāmku cellistundi.

Jānaṁ janma baravaiya bādhapaḍaṭaṁ.Mugimpu samayaṁ raghubār pūrs

janmanu haribākhatā ani pilustāru.Mariyu dēvuḍu paṭṭin̄cukōlēdu

hanumat sē sārb sukē karī.35..Saṅkṣōbhaṁ kaṭāyi maiṭā sāb pīrā

jō sumirai hanumat balbirya.36..Jai jai jai hanumān gōsāy

dayacēsi, dayacēsi, gurudēv lāṇṭidi.Sāṭ bār nu cadavagala evarainā.

Bāṇḍi mahī sukhōyi hōyinu vēgavantaṁ cēśāru.. 38..Ī hanumān calisānu evaru cadivāru?

Avunu sid'hahi sakhi gaurisā.39..Tulasidās ellappuḍū hari cerā

kīj nāth hārṭ mahādērā.40..


..దీని ..పవన్ణాయన సంక్షోభం హరియన్ మంగల్ మూర్తి రూపంలోరామ్ లఖన్ సీత హృదయంతో, బసు సుర్ భుప్ ..
..Dīni..Pavanṇāyana saṅkṣōbhaṁ hariyan maṅgal mūrti rūpanlōrām lakhan sīta hr̥dayantō, basu sur bhup..


0 comments: